İŞYERİNİZ

İşler Yolunda

İşler Yolunda Sigortası İle Neleri Güvence Altına Alabilirsiniz?

 • Yangın, Patlama, Duman
 • Her Türlü Su Baskını
 • Deprem, Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı, Fırtına, Yıldırım
 • Hırsızlık
 • Taşıt Çarpması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

İşler Yolunda Sigortası Neden En Kazançlı İşyeri Sigortasıdır?

İşler Yolunda Sigortası siz işyeri sahipleri düşünülerek mümkün olan tüm riskleri en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta paketidir. Bu paket sayesinde neleri sigortalatıp neleri sigortalatmayacağınızı siz belirleyebilirsiniz. Dükkanınızdaki mallardan dekorasyonunuza, müşterilerinizden çalışanlarınıza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza kadar sizin için değerli olan taşınır ve taşınmazları güvence altına alabilir, gereksiz yere yüksek prim ödemezsiniz.

 

 

Siz, Yani İş Yeri Sahibi

Çalışanlarınız, Çevreniz, Müşterileriniz

 

 • Acil durumlarda bulunduğunuz yere ücretsiz ambulans gönderilir.
 • Sizin iş yerinde kalıcı olarak sakatlanmanız veya ölmeniz halinde tazminat ödenir.
 • Çalışanlarınız, işyeriniz ve banka arasında para taşırken meydana gelebilecek kayıplar karşılanır.
 • Çalışanlarınızın, örneğin zimmetine para geçirmek gibi, güveninizi kötüye kullanmaları sonucunda uğrayacağınız zararlar karşılanır.
 • Çalışanlarınızın iş yerinde kalıcı olarak sakatlanması veya ölmesi halinde tazminat ödenir.
 • Çalışan veya o anda iş yerinizde bulunan üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedensel zararlardan doğan tazminatlar ödenir.
 • İş yerinizdeki bir hasar nedeniyle, örneğin sı basması gibi, mal sahibi ve komşularınıza karşı doğan mali sorumluluklarınız güvence altına alınır.
 • İş yerinizde bulunan üçüncü şahıslara ait mallarda oluşan hasarlar ödenir.

 

İş Yeriniz

 

İş Yerinizin İçindekiler

 • İş yerinizdeki kapılardan yer döşemelerine, musluklardan duvar kağıtlarına kadar her türlü dekorasyonunuzu güvence altına alabilirsiniz.
 • Acil elektrik ve sıhhi tesisat yardım hizmetlerinden 365 gün 24 saat ücretsiz yararlanabilirsiniz.
 • Yılda 3 kez, her biri tam 250 TL teminatlı çilingir; yılda 3 kez her biri tam 450 TL teminatlı camcı hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
 • İş yerinizin kullanılamaz hale gelmesi durumunda iş yerinizin güvenliğini güvenlik şirketi sağlar. İş yerinizi kiraya vermişseniz veya siz kiracıysanız onarım süresi boyunca kira kaybınız karşılanır. 1 yılı geçmemek üzere geçici bir işyeri için yapacağınız masraflar da karşılanır.
 • Bina demirbaşınızdan elektronik cihazlarınıza, makinelerinizden, satış için bulunan mallarınıza kadar dilediğiniz her şeyi sigortalatabilirsiniz.
 • Makine ve elektronik cihazlarınızda oluşabilecek arızaların tamir masrafları karşılanır.
 • Kasada bulunan para ve her türlü değerli eşyanız

 Her Daim Nöbetçi Sigorta

Her Daim Nöbetçi Sigortası Hangi Durumlarda Oluşan Hasarları Öder?

 • Yangın, İnfilak, Duman
 • Kar Ağırlığı, Fırtına, Yıldırım
 • Taşıt Çarpması
 • Deprem, Yer Kayması
 • Hırsızlık
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler

Her Daim Nöbetçi Sigortası İle Neleri Güvence Altına Alırsınız?

Raflarınızı, Vitrininizi, İlaç Küpürlerinizi, Reçetelerinizi, İlaçlarınızı, Kasalarınızı

 

 

İşyeriniz

İşyeri Sahibi

 • İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda :
  • İşyerinin güvenliği güvenlik şirketi tarafından sağlanır.
  • Onarım süresi boyunca siz kiracıysanız kira kaybınız karşılanır.
  • 12 ayı geçmemek üzere geçici bir işyeri için yapacağınız masraflar teminata dahildir.
 • Yılda 3 defa her biri için 250 TL teminatlı ücretsiz çilingir ve 3 defa her biri için 450 TL teminatlı ücretsiz camcı hizmeti sunulur.
 • Dış cephe camlarından tezgah, kapı ve pencere camlarına bina cephesindeki tanıtıcı tabelalardan levhalarınıza kadar tüm camlarınız alacağınız cam teminatı kapsamında güvence altındadır.
 • Sizin işyerinde kaza sonucu kalıcı olarak sakatlanmanız veya ölmeniz halinde tazminat ödenir.
 • Çalışanların, işyeri ve banka arasında yapacağı nakit ve/veya kıymetlerin taşınması sırasında meydana gelebilecek zararları güvenceye alır.
 • Çalışanların, size ait paraları, kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları çalmak, zimmetine geçirmek gibi güveni kötüye kullanma eylemleri sonucunda uğrayacağınız zararları karşılar.

 

İşyerinizin İçindekiler

 

Çalışanlarınız, Çevreniz, Müşterileriniz

 • Bina demirbaşınızdan, elektronik cihazlarınıa, makinelerinizden satış için bulunan mallarınıza kadar her şey güvence altındadır.
 • Nöbet günlerinde fazladan bulundurduğunuz mallarınız belirttiğiniz bedelden %20 oranına kadar fazla ise oluşabilecek hasarlar için eksik sigorta uygulanmaz.
 • Duvara monte edilmiş raf ve vitrinlerin herhangi bir nedenle devrilmesi sonucunda eşya ya da mallarda meydana gelebilecek hasarlar güvence altındadır.
 • Kasa muhteviyatına ilişkin yapılacak hırsızlıklar güvence altındadır.
 • Satışı yapılmış olup tahsil için gönderilen reçete eklerindeki ilaç küpürleri teminat altındadır.
 • Sizin ya da çalışanlarınızın mesleki faaliyetlerle ilgili kusur veya ihmali neticesindeki üçüncü şahısların maddi veya bedeni zararları (3. şahısların sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının ağırlaşması veya ölümleri) güvence altındadır.
 • İşyerindeki bir hasar veya kaza sonucu 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel zararlardan doğabilecek tazminat talepleri ödenir.
 • Hasar nedeniyle mal sahibinize ve komşularınıza karşı doğacak mali sorumluluğunuz güvence altına alınır.

 

Hırsızlık

Sivil Hırsızlık

Hırsızlık Sigortası ile eşya ve mallarınızın hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacakları ziya ve zararları teminat altına alabilirsiniz.Hırsızlığın;

Kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, tırmanma ve aşma suretiyle sigortalı mahale girilerek, Kaybolan, çalınan veya uydurularak elde edilen anahtarla veya başka aletler veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek, Sigortalı yerlere gizlice girilerek veya saklanarak, Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınır.

Hırsızlık Sigortaları sigortalanan rizikoya göre;

 • Ticari Hırsızlık
 • Sivil Hırsızlık
 • Kasa Hırsızlık
 • Emniyeti Suistimal
 • Taşınan Para

şeklinde sınıflandırılabilir

 

Taşınan Para

Para, döviz, menkul kıymetler gibi kıymetlerin nakli sırasında meydana gelecek zararların ( silahlı gasp ve soygun dahil ) güvence altına alır.

 

Cam Kırılması Sigortası

Ticarethaneler, evler, bürolar vb yerlerde takılı bulunan pencere, vitrin, kapı, tezgah, raf camları ile aynalar ve ayrıca plexiglas cam ve aynaların kırılmaları nedeniyle meydana gelecek hasarlar teminat kapsamındadır.

 

Nakliye

Emtia Sigortası

Şirketimiz, bir yerden başka biryere nakledilen yüklerin, malların bu taşıma esnasında gerek taşınan araç üzerinde ve gerekse bu sevkiyata bağlı olarak depolandıkları yerlerde uğrayacağı zararları sigorta eder. Aksigorta kamyon, gemi,tren ve uçakla tüm dünya ülkelerinden Türkiye´ye ve Türkiye´den de tüm dünya ülkelerine yapacakları sevkiyatlarla, Türkiye Cumhuriyeti´nde yapılacak tüm yurtiçi sevkiyatlarını aşağıdaki teminatlarla güvence altına alır :

Institute Cargo Clauses ( A ) - Tüm Riskler( Geniş Kapsamlı Teminat)

Taşınan yükün çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararları temin eder. Yükleme, boşaltma ve kısmı hasarlarda teminata dahildir. Malın kendi kusuru teminat dışıdır.

Institute Cargo Clauses ( C )- Dar Kapsamlı Teminat

Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararların sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir.

Tam Ziya Klozu

Taşınan araçla malın birlikte tamamen zayi olması halinde güvence verir.

Kıymet Sigortası

Para, döviz, menkul kıymetler gibi kıymetlerin nakli sırasında meydana gelecek zararların ( silahlı gasp ve soygun dahil ) güvence altına alır.

 

Elektronik Cihaz Sigortaları

Bu teminat ile Elektronik Cihazların önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten;

İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru ve hatası, dikkatsizliği ve sabotajından, Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, Hatalı dizayn ve malzemeden, Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sebebi ile yapılan söndürme ve kurtarma çalışmalarından, Kavrulma, kararma, duman ve isten, Deprem hariç fırtına, sel , seylap yer kayması,toprak çökmesi gibi doğal afetlerden, Su ve rutubet etkisinden, ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, İstisna edilmeyen diğer hallerden, kaynaklanan maddi zarar ve ziyanın gerektirdiği tamirat masraflarını ve ikame bedellerini temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası ile isteğe bağlı verilebilecek ek teminatlar ise; seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı yer dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarlanmaları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları, deprem teminatı, G.L.K.H.H.K.N.H.-TERÖR (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü ve Niyetli Hareketler ve Terör), valf ve tüplerde meydana gelecek hasarlar´dır

 

Makina Kırılması Sigortaları

Bu teminat ile makina ve tesislerde ani ve beklenmedik her türlü sebepten

İşletme kazaları, modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından , yağlama kusurlarından, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre , yüksek voltaj ile izolasyon hatalarından, atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden, santrifüj kuvvetinden kaynaklanan parçalanmalardan, buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığından, su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğumadan, kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma ve deformasyonlardan, fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ve istisna edilmeyen diğer sebeplerden kaynaklanan maddi zararlanrın gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame masrafları temin edilir.

Bu teminat ile matkap, makas, bıçak, vb. değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi şart olan sarf malzemeleri temin edilemez.

Makina Kırılması poliçesine isteğe bağlı olarak dahil edilebilecek ek teminatlar ;

Kazanlar vb.için fiziki infilaklardan meydana gelecek ziya ve hasarlar, G.L.K.H.H.K.N.H.ve terör, makina ve tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, İş makinaları vb.için müteharrik makinalar için geniş kasko klozu.

 

İnşaat Bütün Riskler Sigortası (C.A.R)

Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

C.A.R. poliçesi ile teminat altına alınan rizikolar ;

Yangın, yıldırım, infilak, fırtına, toprak çökmesi, toprak kayması, kaya düşmesi, sel, seylap ve deprem ve diğer doğal afetler, hırsızlık, uçak ve araç çarpması, ihmal, hata, acemilik.

C.A.R. poliçesi ile verilebilecek ek teminatlar ise ;

İş Makinaları, şantiye tesisleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet, enkaz kaldırma masrafları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, G.L.K.H.H.K.N.H. ve terör,inşaat işleri sözleşmesinde belirtilen bakım devresi teminatı.

 

Montaj Bütün Riskler Sigortası (E.A.R)

Montaj Sigorta poliçesi;

Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde,montaj sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

E.A.R. poliçesi ile teminat altına alınan rizikolar;

Yangın, yıldırım, infilak, fırtına, toprak çökmesi, toprak kayması, kaya düşmesi, sel, seylap ve deprem ve diğer doğal afetler, hırsızlık, uçak ve araç çarpması, ihmal, hata, acemilik , 4 haftaya kadar test dönemi.

E.A.R. poliçesi ile verilebilecek ek teminatlar ise;

Montajın yapılması için kullanılacak makina,alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet, enkaz kaldırma masrafları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri. G.L.K.H.H.K.N.H. ve Terör, dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelebilecek hasarlar, bakım dönemi.

 

 

Tarım Sigortaları

a. DOLU SİGORTASI

Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi teminat altına alır.

Ana Teminat : Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat :
Yangın Yıldırım
Kalite kaybı (meyve ve sebzeler için)
Ek ürün teminatı

Sigorta Teminatı : Tarlada yetiştirilen ve aşağıda yazılanların dışında kalan bütün ekilmiş tarım ürünlerinde filizlenme ile, - Bağlarda tomurcukların uyanması ile, - Meyvelerde çiçeklenmenin son bulması ile, - Fideler ve fidanların tutması ve ile başlar. Sigortalı ürünlerin hasadının yapılması (biçilmesi, sökülmesi, toplanması ve koparılması) veya ürün veya ürünlerin tümünde tam hasar oluşması ile sona erer. Teminatın başlaması; teklif formunun müşteri / acente tarafından şirketimiz genel müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine fakslanması veya postalanması ile başlar.

b. TARIM - CAM SERA SİGORTASI

Dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme teminat altına alınır.

Ana Teminat : Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat : Fırtına Yangın, yıldırım, patlama, Deprem, yer kayması, yanardağ püskürmesi, Taşıt çarpması (Uçak, kara taşıtı), Kar ağırlığı ( Antalya için), Enkaz kaldırma teminatı.Sigorta Başlangıcı : Sera Ön Bilgi Formu ve Üretim Planın şirketimize postalanması veya fakslanması ile başlar.

Seraların Sigortalanabilmesi için sigortalanırken içerisinde ürün olması gerekmektedir.

Anadolu Sigorta

AK Sigorta

Doğa Sigorta

AXA Sigorta

×
×

Avatar
Hatırla beni