AİLENİZ

Bireysel Sağlık Sigortası

Bireysel Sağlık Sigortası Hangi Sağlık Giderlerinizi Karşılar?Yatarak Tedavilerinizi.

·         Ayakta Tedavilerinizi

·         Doğum Masraflarınızı

·         Diş Tedavilerinizi

·         Göz Tedavilerinizi

·         İlaç Masraflarınızı

Bireysel Sağlık Sigortası Hangi Tedavi Masraflarını Öder?Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır. Ayrıca Aksigorta’nın çok geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja sahip olursunuz.

 

Yatarak Tedavi

Küçük müdahalelerden ameliyata kadar hastane tedavi giderleriniz, hatta ameliyat sonrası fizik tedavi ve evde bakım masraflarınız karşılanır.

Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve suni uzuv gibi tedaviniz sırasında ihtiyaç duyulabilecek tıbbi giderler de karşılanır.

İsterseniz İleri Teşhis Yöntemleri Teminatını poliçenize ekletebilirsiniz.

 

Ayakta Tedavi

Doktor muayene, reçeteli ilaç, teşhis yöntemleri ve fizik tedavi giderlerini karşılar.

Anlaşmalı doktorlara gittiğinizde muayene ücreti seçtiğiniz limit kapsamında %100 ödenir, sizden katılım payı istenmez.

 

Ek Teminatlar

Ek teminat olarak almanız halinde yılda bir kez belirlenen anlaşmalı kuruluşlarda ücretsiz Check-Up yaptırabilirsiniz.

İsterseniz ayakta tedavi teminatınıza ek olarak diş tedavisi ve gözlük, cam, çerçeve, lens teminatı alabilirsiniz.

 

Doğum

Doğum masrafları teminatınız dahilinde karşılanır.

Hamilelik ile ilgili rutin kontroller ayrı bir teminat limitinden karşılanır, böylece doğum teminatınız azalmaz.Bebeğinizin doğum giderleri Aksigorta tarafından karşılandıysa ve ona da 1 ay içinde Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası yaptırırsanız;

• Bekleme süresi uygulanmadan doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamına alınır.

• Bebeğinize otomatik olarak ömür boyu yenileme garantisi verilir.

 

Acil Sağlık Hizmetleri

Acil durumlarda, en yakın donanımlı sağlık merkezine ambulansla ücretsiz ulaştırılırsınız.

Sağlık sorunlarınız ile ilgili öğrenmek istediğiniz konularda, arayarak, 7 gün 24 saat görevli medikal kadromuzdan destek alabilirsiniz.

 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi

3 yıldır kesintisiz özel sağlık sigortalıysanız Ömür Boyu Yenileme Garantisi talebinde bulunabilirsiniz.

Ömür boyu yenileme garantisi alırsanız, mevcut istisnalarınız dışında ilave kısıtlar uygulanmaz.

Hem ömür boyu yenileme garantisi almış, hem de toplam 5 yılı tamamlamışsanız bundan sonra tanısı konan doğumsal hastalıklarınız da güvence altına alınır.

 

Diğer Avantajlar

0-6 yaş arası çocuğunuzun tüm çocukluk ve koruyucu aşıları, alerji aşıları hariç ayakta tedavi teminatı kapsamındadır.

Ayakta tedavi teminatı ile yılda bir kez ücretsiz grip aşısı yaptırabilirsiniz.

Yurt dışı teminatı almasanız dahi yurt dışındaki acil hastane tedavileri poliçede belirtilen limit ve katılım oranı doğrultusunda karşılanır.

40 yaş ve üzeri kadınların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografi masrafları, belirlenen anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yılda bir kez %100 olarak ödenir.

40 yaş ve üzeri erkeklerin kontrol amaçlı yaptırdıkları PSA tetkik masrafları belirlenen anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yılda bir kez %100 olarak ödenir.

Basit ve sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri (spiral, tüp bağlatma, vazektomi vb.) poliçedeki limitler dahilinde yılda 1 kez ödenir.

Tüm aile fertlerinizi sigortalatın, %10 Aile İndiriminden yararlanın. Sigortaya ilk giriş yaşı 18-60 arasındadır. 18 yaş altındaki çocuklarınız ise ebeveynleri ile birlikte sigortalanabilir.
 

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı teminat altına alır. Kaza, ani ve harici bir olayın tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Poliçenizi yaptırmak için, bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

 

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası Teminatları1. Yurtdışında Tıbbi Tedavi TeminatıSigortalı´nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını 30.000 € limite kadar ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 €´ya kadar karşılanacaktır.

 

2. Sigortalının Seyahati Veya Nakli Veya Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgah´a NakliSigortalı´nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı´yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket´in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze VEYA

bir tıbbi merkezden diğerine VEYA

bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah´a dönüş için Sigortalı´nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı´yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket´in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah´a, nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır.

 

Tüm nakillerin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

 

3. Vefat Eden Sigortalının Nakli Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi´ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

4. Acil Mesajların İletilmesi Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda ki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Anadolu Sigorta

AK Sigorta

Doğa Sigorta

AXA Sigorta

×
×

Avatar
Hatırla beni